Welzijn Koggenland
De balans tussen Willen en Kunnen

Column

Elke maand even een onderwerp onder de loep; hoe staan wij als Fractie Welzijn Koggenland tegenover een onderwerp. Je kunt hier een impressie krijgen van onze visie.

Column september ’17

Frisse start

Ieder raadslid heeft weer kunnen genieten van een welverdiende rustperiode, thuis in eigen omgeving of verder van huis. Nu is het september en staan we weer fris aan de start van een nieuw politiek jaar. Een jaar waarin de verkiezingen voor de deur staan. Op woensdag 21 maart 2018 zijn namelijk de gemeenteraadsverkiezingen.

Voor ons een moment om naar uit te kijken. In welke formatie gaan we verder de komende politieke periode van 4 jaar, met wie gaan we dit doen? Het zijn zaken waar we regelmatig over spreken als fractie. Wanneer we eruit zijn en de kandidatenlijst klaar is zullen we dit zeker met u delen, we zijn in beweging!

Bewegen richting de inwoners hoort ook bij lokale politiek. Dinsdag 26 september hebben we onze jaarbijeenkomst gehouden in de mooie locatie ”de Oude school” te Hensbroek.

Wethouder Van de Pol sprak over de laatste ontwikkelingen in Koggenland. De dorpsgesprekken zijn een succes. Er zijn er nog 2 te gaan n.l. Spierdijk en De Goorn. Over het algemeen zijn de inwoners positief gestemd over de omgeving waar ze wonen én over Koggenland.
Zij kondigde aan: in oktober is er nieuws, het is zover er komt snel internet voor alle inwoners van Koggenland!
Met een positieve groep inwoners gesproken, geluisterd naar elkaar en informatie uitgewisseld. Saamhorig en met een visie van een Krachtig Koggenland.

Als 2de gastspreker is zorgorganisatie Pittig uit Obdam. Carla en Aernoud Boer zijn enthousiaste, bevlogen personen en zij vertelden over hun doel en visie. Pittig helpt mensen met een licht verstandelijke beperking, een psycho-geriatrische aandoening of psychiatrische problemen om (langer) zelfstandig thuis te wonen. Hierbij worden de mensen in hun sociale omgeving nadrukkelijk betrokken.
Samen met de cliënt en diens omgeving bouwt Pittig aan zelfstandigheid. Pittig biedt ondersteuning en diensten aan om samen met kwetsbare mensen vanuit hun eigen kracht en op hun eigen wijze deel te nemen aan de samenleving en hun zelfredzaamheid te vergroten. Wilt u meer weten, neem dan eens een kijkje op hun kleurige site; www.pittig.care

Een mooie schakel: Welzijn is zorg dragen voor elkaar en met elkaar!