Welzijn Koggenland
De balans tussen Willen en Kunnen

Column

Elke maand even een onderwerp onder de loep; hoe staan wij als Fractie Welzijn Koggenland tegenover een onderwerp. Je kunt hier een impressie krijgen van onze visie.

Column november ’17

Volle zalen!?

Politiek heeft veel gezichten, het ene onderwerp vindt de inwoner van onze gemeente totaal niet interessant en het andere onderwerp trekt volle zalen. Afgelopen weken in meerdere volle zalen mogen zitten; tijdens de laatste raadsvergadering was de raadszaal meer dan vol. Zelfs de extra wand werd opengeklapt om alle bewoners binnen te laten. Vele kopjes koffie en thee werden geschonken door de gastvrije dames binnen het gemeentehuis. Het was een bijzondere opkomst op de maandagavond! Dan vraagt u uzelf wellicht af; waarom dan een volle zaal? Was de begroting voor het komende jaar zo spraakmakend?

Er waren veel inwoners uit Spierdijk, gekomen voor een gezamenlijk belang. De groep “vitaal Spierdijk” willen heel graag woningbouw om zo Spierdijk vitaal te houden. Zodat jonge Spierdijkers kunnen blijven wonen in hun dorp en anderen weer kunnen doorstromen. Er zijn diverse varianten van locaties besproken, maar duidelijkheid blijft nog uit. Als coalitie, waarvan wij Welzijn Koggenland deel uitmaken, zijn er vragen gesteld aan het college over wanneer er meer duidelijkheid komt naar zowel de raad als naar de inwoners! Op 18 december komt er vanuit het college een raadsvoorstel naar de raad, waar de raad een keuze uit zal gaan maken. Spannend voor iedereen!!!!!!!!!

Verder was de raadszaal gevuld met bewoners uit Scharwoude omdat zij zich zorgen maken over het robuuste uiterlijk van de geplande dijkversterking Markermeerdijken. Ook hier een bevlogen groep bewoners met een missie; uitzicht houden op het water en over de stad Hoorn én in het water geen “landingsbaan” zoals de tekeningen nu laten zien.
Door het indienen van het amendement namens de coalitie bij Gedeputeerde Staten vragen wij nadrukkelijk aandacht voor de wensen vanuit de bewoners van Scharwoude. De raad hoopt dat Gedeputeerde Staten zich ervan bewust wordt dat door de aanleg van een oeverdijk vóór het dorp het zicht op het open water van de Markermeer verloren gaat én het landschap ingrijpend wijzigt. En dat zij de mogelijkheden onderzoekt en met een nieuwe versie komt waarmee zowel de waterwet als de veiligheid gewaarborgd zullen zijn, zodat het geheel passend is bij de wens van de bewoners van het dorp Scharwoude!

Ook mocht ik in een volle zaal van ons dichtstbijzijnde theater Cool in Heerhugowaard zitten bij een voorstelling van de “de Verleiders”; een spetterende, vlijmscherpe komedie over het (niet) meer werken van onze democratie: Stem Kwijt! Vijf mannen met veel toneelervaring vormen de cast; Marcel Hensema, Tom de Ket, Leopold Witte, Victor Low en George van Houts. Bekende “koppen” van TV en film. Zij zijn als de Verleiders een merk geworden in theaterland.

Hopelijk kunnen we met elkaar de hinder accepteren en uitkijken naar het resultaat, om zo de leefbaarheid in de kernen bereikbaar te houden. Verbinden als uitgangspunt.

Een totaal andere vorm van bezig zijn met politiek met één overeenkomst; goed voor het Welzijn van de mens. Kortom, volle zalen geeft een gevoel van saamhorig, warmte en kracht!