Welzijn Koggenland
De balans tussen Willen en Kunnen

Column

Elke maand even een onderwerp onder de loep; hoe staan wij als Fractie Welzijn Koggenland tegenover een onderwerp. Je kunt hier een impressie krijgen van onze visie.

Column mei ’18

Integriteit

Een frisse start, met een nieuwe raad en een vertrouwde burgemeester en wethouders. Het voorjaar is in volle gang buiten en de activiteiten worden weer volop gepland in onze raadsagenda. Van cursussen tot jaaroverzichten, moties en amendementen; de diversiteit is groot. Keuzes maken, verdiepen. Onderwerpen verdelen we als partij, omdat het onmogelijk is om in alles een verdiepende slag te maken.

Zo komt er ook een cursus voorbij over integriteit; Het hoort bij het besturen in het openbaar. Integer zijn we gelukkig meestal grotendeels vanuit onszelf. Je krijgt het mee in je opvoeding en je wordt gevormd door je omgeving tijdens het leven. Toch zijn hiervoor handvatten gemaakt om toe te passen binnen de politiek, om de grenzen te bepalen. De zogenaamde gedragscode. Die is sinds 2010 van kracht, nadat er landelijk diverse politieke items onzuiver bleken.

Interessant en intrigerend is om over dit onderwerp als raad van gedachten te wisselen en eens stil te staan bij de waarden en normen die wij toepassen. Want wat doe je als je onder druk staat? Blijf je dan met je rug recht, blijf je eerlijk en betrouwbaar en laat je je niet omkopen?

In Nederland is het heel normaal dat we integer handelen en behandeld worden. Hier hoeven we geen steekpenningen te betalen als we bijvoorbeeld opgenomen willen worden in het ziekenhuis of geholpen willen worden aan een nieuw document. Dat zie je in andere landen wel eens anders. Even een steekpenning betalen en dan krijg je het wel (snel) voor elkaar, of te wel corruptie, kennen wij niet in onze cultuur. Wat een rijkdom dat we deze handelswijze niet in Nederland hebben!

Beseffen dat je integer werkt is van belang, dit doen we door de eed of de geloofsbelofte uit te spreken bij de beëdiging als raadslid. Mochten er zich situaties voordoen waarover twijfel kan ontstaan, dan spreken we elkaar aan en/of doen we navraag bij onze griffier of burgemeester. Kortom het integer werken is geweven in onze werkwijze, maar bovenal geweven in onze persoonlijkheid. Dit geldt zeker voor ons bij de fractie Welzijn Koggenland. Een waardevol gegeven! Puur en zuiver zullen wij handelen om zo de beste beslissingen te nemen voor de inwoners van de gemeente. Een mooie vanzelfsprekendheid!

Kortom; laten we WEL-ZIJN met elkaar!