Welzijn Koggenland
De balans tussen Willen en Kunnen


Welzijn Koggenland is een lokale partij in de gemeente Koggenland. Welzijn Koggenland is opgericht in 2014 en is bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 met 2 zetels in de gemeenteraad gekomen. Daar maakten we deel uit van de coalitie met CDA en VVD, een mooie prestatie voor een nieuwe partij!

Op 21 maart 2018 hebben we opnieuw twee zetels behaald in de gemeenteraad. Ook nu doen we weer mee in de coalitie met VVD en CDA. Blij, trots en enthousiast gaan we er weer vier jaar tegenaan! Een prachtige voortzetting van ons beleid als Welzijn Koggenland.

Onze fractie bestaat uit fractievoorzitter/raadslid Corrie van Leijen-Spaansen, raadslid Rianka te Winkel-Pancras en fractie-vertegenwoordiger Tinda Kuijper-van der Roest.

Op 16 juli, tijdens de laatste raadsvergadering voor het reces, heeft Welzijn Koggenland een motie ingediend om budget vrij te maken voor het organiseren van een informatiemarkt voor alle inwoners met het thema: “tegel eruit, plant erin”, en om aan te sluiten bij Operatie Steenbreek. Deze motie is unaniem aangenomen.

Ook is onze motie over de omgevingsvisie Noord Holland unaniem aangenomen. Hierin hebben we aangegeven dat West-Friesland als regio meer betrokken moet worden bij de metropoolregio Amsterdam o.a. aangaande bereikbaarheid en woningbouw.

We hebben tegen het raadsvoorstel “verklaring van geen bedenkingen voor het zonnepark Oudendijk” gestemd. Nuon wilde 55.000 zonnepanelen realiseren op landbouwgrond langs de A7. De weerstand tegen het gebruik van landbouwgrond groeit. Ook Welzijn Koggenland is geen voorstander van het gebruik van landbouwgrond, dit moet de laatste optie zijn, niet de eerste. Tijdens de raadsvergadering zei onze fractievoorzitter Corrie van Leijen: “We zijn 25 jaar lang kostbare landbouwgrond kwijt. Als we hiermee instemmen, zijn we de grip volledig kwijt.” Ook kunnen onze inwoners niet profiteren van de opgewekte energie. Wij zijn van mening dat voor het draagvlak voor de aanleg van dit soort parken, burgerparticipatie, de zogenaamde “social return”, essentieel is.

16 december 2018: de laatste column van dit jaar heet Laatste loodjes.

21 oktober 2018: De column van oktober gaat over Operatie Steenbreek.

18 september 2018: Na de vakantie weer een nieuwe column: 'Sportief Koggenland'.

22 juli 2018: 'West Friesland trots!' heet de column van juli.

25 juni 2018: De column van juni heet 'Groeiende gemeente Koggenland'.

18 mei 2018: De column van mei gaat over Integriteit!

22 april 2018: De column van april heeft als titel 'Coalitie' gekregen.

3 april 2018: Voor maart gaat de column over: maart roert zijn staart.

3 maart 2018: De column van februari is er met als titel Zichtbaar en dichtbij.

16 januari 2018: De column voor januari is er met als titel Zichtbaar.